Skilmálar og skilyrði

HTTPS://MOONSHOTPHONOGRAPHS.COM/

Skattaauðkenni # 701242521 RT0001

Síðasta endurskoðun: Nóvember 1, 2017

VINSAMLEGAST LESIÐ ÞESSA SKILYRÐI VIÐ NOTKUN NÁKVÆMT ÁÐUR EN BYRJAÐ ER AÐ NOTA ÞESSA Síðu eða setja röð.

Eftirfarandi skilmálar og skilyrði stjórna og eiga við um notkun þína á eða treysta á þessari vefsíðu sem er viðhaldið af Moonshot Phonographs Inc. („vefsíðunni“); og um allar pantanir sem settar eru fram með Moonshot hljóðritum og þeim vörum sem þeir standa fyrir. Aðgangur þinn eða notkun á Vefsíðan gefur til kynna að þú hafir lesið, skilið og samþykkt að vera bundinn af þessum skilmálum og öðrum viðeigandi lögum, samþykktum og / eða reglugerðum. Við getum breytt þessum skilmálum hvenær sem er án fyrirvara, áhrifaríka þegar hún birtist á heimasíðuna Áframhaldandi notkun þín á vefsíðunni og öll vörukaup verða talin samþykki þitt fyrir endurskoðuðum skilmálum.

1. Gagnlegt eign

Öll hugverk á vefsíðunni eru í eigu okkar eða leyfisveitenda okkar, sem inniheldur efni sem er verndað með höfundarétti, vörumerki eða einkaleyfalögum. Öll vörumerki, þjónustumerki og vörumerki eru í eigu, skráð og / eða með leyfi frá okkur. Allt efni á vefsíðunni, þar með talið en ekki takmarkað við texta, hugbúnað, kóða, hönnun, grafík, myndir, hljóð, tónlist, myndbönd, forrit, gagnvirka eiginleika og allt annað efni er sameiginlegt verk samkvæmt kanadískum og öðrum höfundarréttarlögum og er séreign Félagsins; Allur réttur áskilinn.

2. NOTKUN FYRIRTÆKIÐ EFNI

Við kunnum að veita þér ákveðnar upplýsingar vegna notkunar þinnar á vefsíðunni, þar með talið, en ekki einvörðungu, gögnum, gögnum eða upplýsingum sem eru þróaðar af okkur og öðru efni sem getur hjálpað til við notkun vefsíðunnar eða þjónustunnar ('Fyrirtækið Efni '). Ekki má nota efni fyrirtækisins í neinum öðrum tilgangi en notkun þessarar vefsíðu og þeim vörum sem boðnar eru á vefsíðunni. Ekkert í þessum notkunarskilmálum má túlka sem að veita þér leyfi til hugverkaréttinda.

3. NOTKUN Á reikningi og reikningi

Ef notkun þín á vefsíðunni krefst reiknings sem auðkennir þig sem notanda vefsíðunnar („reikning“):

a. þú ert eingöngu ábyrgur fyrir reikningi þínum og viðhaldi, trúnaði og öryggi reikningsins þíns og allra lykilorða sem tengjast reikningi þínum, og hvers konar og öllum athöfnum sem eiga sér stað undir reikningi þínum, þar með talið öllum athöfnum einstaklinga sem fá aðgang að reikningi þínum með eða án þíns leyfis;

b. þú samþykkir að tilkynna okkur tafarlaust um óleyfilega notkun á reikningnum þínum, þjónustu sem veitt er í gegnum reikninginn þinn eða hvaða lykilorð sem tengist reikningi þínum eða öðrum öryggisbrotum varðandi reikninginn þinn eða þjónustu sem veitt er í gegnum hann og þú samþykkir að veita okkur aðstoð, eins og beðið er um, til að stöðva eða bæta bót á öryggi sem tengist reikningi þínum. Og

c. þú samþykkir að veita sannar, núverandi, nákvæmar og fullkomnar viðskiptavinaupplýsingar eins og okkur er beðið um af og til og þú samþykkir að tilkynna okkur tafarlaust um allar breytingar á þessum upplýsingum sem þarf til að halda slíkum upplýsingum sem okkur eru haldnar núverandi, heill og nákvæmar.

4. GREIÐSLA

Þegar þú kaupir á vefsíðunni samþykkir þú að láta í té gilt tæki til að greiða. Gættu að upplýsingum um viðskiptin þar sem heildarverð þitt getur verið skatta, gjöld og flutningskostnaður sem þú berð ábyrgð á. Þegar þú veitir okkur greiðslumiðil staðfestir þú að þú hafir heimild til að nota það greiðslumiðil. Þegar þú greiðir, heimilarðu okkur (og tilnefndum greiðslumiðli okkar) að rukka alla upphæðina á greiðslumiðilinn sem þú tilnefnir fyrir viðskiptin. Þú heimilar okkur einnig að safna og geyma það fjármagnsgerningartæki ásamt öðrum tengdum upplýsingum um viðskipti. Ef þú greiðir með kredit- eða debetkorti gætum við fengið fyrirfram samþykki frá útgefanda kortsins fyrir upphæð sem er eins hátt og allt verð. Ef þú hættir við viðskipti áður en þeim lýkur getur þetta fyrirfram samþykki leitt til þess að þeir sjóðir verða að öðru leyti ekki tiltækir þér strax. Við kunnum að hætta við öll viðskipti ef við teljum að viðskiptin brjóti í bága við þessa skilmála eða ef við teljum að það geti komið í veg fyrir fjárhagslegt tjón. Til að koma í veg fyrir fjárhagslegt tjón fyrir þig eða okkur, gætum við haft samband við útgefanda fjármálagerninga þíns, löggæslu eða áhrif þriðja aðila (þ.m.t. aðrir notendur) og deila upplýsingum um allar greiðslur sem þú ert tengdur við, ef við teljum að það geti komið í veg fyrir fjárhagslegt tjón eða brot á lögum.

5. SALA Vöru og þjónustu

Við skuldbindum okkur til að vera eins nákvæm og mögulegt er með allar upplýsingar varðandi vöruna, þar á meðal vörulýsingar og myndir. Við ábyrgjumst hins vegar ekki nákvæmni eða áreiðanleika neinna vöruupplýsinga og þú viðurkennir og samþykkir að þú kaupir slíkar vörur á eigin ábyrgð.

6. MYNDATEXTI samnings

a. Allar pantanir sem sendar eru til Moonshot hljóðrita, (hér eftir nefndur „birgir“) af viðskiptavininum, verða að öllu leyti samþykktar að mati söluaðilans og verður aðeins samþykkt samkvæmt þessum stöðluðu söluskilmálum (hér eftir kallað „ Skilyrði ').

b. Hver samþykkt pöntun skal vera persónulegur lagalega bindandi samningur milli birgis og viðskiptavinar og slíkur samningur er hér eftir nefndur þessi skilyrði sem „pöntun“. Byggt á pöntuninni skal birgir afhenda vörur og þjónustu, þ.mt en ekki takmarkað við, prentun og umbúðir, afritun á vinylplötunum, skúffuþjónustu lakks, myndun stamper, uppfyllingu og dreifingu

c. Skilyrði þessi munu hnekkja öllum andstæðum öðrum eða viðbótarskilmálum eða skilyrðum (ef einhverju) sem er að finna á eða vísað er til á pöntunarformi eða öðrum skjölum eða bréfaskiptum frá viðskiptavini og engin viðbótarbreyting eða skipti á þessum skilmálum munu binda söluaðila eða mynda hluta sérhverrar pöntunar nema sérstaklega sé skriflega samþykkt af þeim sem hefur heimild til að skrifa undir fyrir hönd birgjans. Þessar aðstæður munu einnig stjórna öllum framtíðarvörum og viðskiptum milli birgis og viðskiptavinar.

d. Samningurinn skal stjórnaður af lögum Alberta-héraðsins.

7. SENDINGAR- og afhendingarstefna

a. Þú samþykkir að tryggja greiðslu fyrir hluti sem þú getur keypt af okkur og þú staðfestir og staðfestir að verð geti breyst. Þegar þú kaupir líkamlega vöru samþykkir þú að veita okkur gilt netfang og sendingarfang, svo og giltar greiðsluupplýsingar. Við áskiljum okkur rétt til að hafna eða hætta við pöntun af einhverjum ástæðum, þ.mt villur eða aðgerðaleysi í þeim upplýsingum sem þú veitir okkur. Ef við gerum það eftir að greiðsla hefur verið afgreidd munum við gefa þér endurgreiðslu að upphæð kaupverðsins. Við gætum einnig beðið um frekari upplýsingar frá þér áður en þú staðfestir sölu og við áskiljum okkur rétt til að setja frekari takmarkanir á sölu á vörum okkar. Við kunnum að heimila kredit- eða debetkortið þitt þegar þú pantar pöntunina, eða við getum einfaldlega rukkað kortið þitt þegar þú sendir hana. Þú samþykkir að fylgjast með greiðslumáta þinni. Sendingarkostnaður og dagsetningar geta breyst frá kostnaði og dagsetningum sem þú hefur vitnað í vegna ófyrirséðra aðstæðna.

b. Birgir skal nota allar sanngjarnar viðleitnir til að afhenda vöruna til viðskiptavinarins í samræmi við hvaða afhendingardag sem skriflega er samið við viðskiptavininn, en ber ekki ábyrgð á síðbúinni afhendingu. Með fyrirvara um almennu ofangreindu skal birgir ekki vera ábyrgur fyrir seint afhendingu eða bilun í afhendingu af einhverjum orsökum sem er undir stjórn birgis. Birgir skal ekki undir neinum kringumstæðum vera ábyrgur gagnvart viðskiptavininum í samningi eða skaðabótum eða á annan hátt fyrir óbeinu eða afleiddu tjóni eða tjóni hvenær sem er eða þar af leiðandi, þar með talið án takmarkana, tap á hagnaði, tekjutapi, efnahagslegu tjóni, eyðingu viðskiptavildar og fjármálagerninga tjón af neinu tagi að öllu leyti sem lög leyfa. Frekari réttindi og úrræði viðskiptavinarins en þau samkvæmt þessum kafla 6 byggð á töf, einkum rétti viðskiptavinarins til að krefjast skaðabóta, skal útiloka.

c. Afhendingartíminn skal hefjast á þeim tíma sem birgir fær:

i. Lágmarks 50% innborgun

ii. Undirritað afrit af tilvitnun

iii. Útfyllt eyðublað um hugverkarétt (IPR)

iv. Vinyl-tilbúin húsbóndar stafrænar skrár í samræmi við tæknilegar aðstæður birgja, sem eru fáanlegar ef óskað er; eða aðrir aðal hljóðmiðlar á tilgreindum heimilisfangi; ásamt plötublað / PQ blaði.

Ef birgir fær ekki ofangreind skjöl, forskriftir eða efni ber honum ekki skylda til að framkvæma pöntunina. Ef nauðsynlegar forskriftir eða uppsprettaefni eru afhentar eftir 1200 MT á tilteknum degi skal afhendingardagur hækkaður um einn almanaksdag. Ef viðskiptavinur afhendir heimildarefni og forskriftir sem krefjast frekari skýringar eða leiðréttinga frá viðskiptavininum, mun áður staðfestur afhendingardagur ekki eiga við og birgir vitnar í viðskiptamanninn um nýjan afhendingardag á besta forsendum.

v. Grafískar prentskrár, eins og við á um pöntunina, verða að berast eigi síðar en 2 vikum eftir að hlutirnir i, ii, iii og iv eru lagðir fram hér að ofan. Þessar skrár verða að uppfylla tæknilegar aðstæður birgjans og verða samþykktar af viðkomandi prentprentaryfirvöldum. Bilun varðandi eitthvað af þessum skilyrðum mun leiða til endurskoðaðs afhendingardags.

Fyrir allar spurningar, áhyggjur eða deilur, samþykkir þú að hafa samband tímanlega á eftirfarandi hátt: Moonshot Phonographs Inc.9946 · 67 Ave NWEdmonton, ABT6E OP5t. 587.501.6461e.todd.mclean@moonshotphonographs.com

d. Nema samið hafi verið um aðila eða í þessum skilyrðum sem kveðið er á um annað:

i. reglan EXW, Edmonton, Alberta (Incoterms 2010) gildir um afhendingu vörunnar, ef pöntunin felur ekki í sér flutning vörunnar.

ii. reglan DAP, (afhendingarstaður), (Incoterms 2010) gildir um afhendingu vörunnar, ef pöntunin felur í sér flutning vörunnar.

e. Birgir skal ekki afhenda viðskiptavininum neinn hluta pöntunarinnar nema prófunarpressurnar, fyrr en staðan sem er á reikningnum hefur verið greidd að fullu.

f. Gert er ráð fyrir að ákvörðun varðandi prófunarþrýsting verði gefin söluaðilanum innan 48 klukkustunda frá móttöku prófunarpressunnar, en eftir það verður endanlegur afhendingardagur lagfærður.

8. ÁBYRGÐ ÁBYRGÐAR

a. Viðskiptavinur skal skoða vörurnar strax við afhendingu. Að því er varðar tjón sem gæti hafa orðið vegna flutninga og sem slík skynsamleg skoðun myndi leiða í ljós að viðskiptavinurinn verður að afhenda birgjanum flutningaskjal sem bæði viðskiptamaðurinn og fulltrúi flutningsmiðilsins hafa framkvæmt þar sem fram kemur eðli og umfang tjónsins.

b. Að því er varðar magnskort verður viðskiptavinurinn að láta birgja vita innan 48 klukkustunda og veita hæfileg gögn til að taka afrit af slíkum kröfum.

c. Að því er varðar falda galla verður viðskiptavinurinn að láta birgja vita þegar hann verður ljós eða í síðasta lagi innan tveggja almanaksmánaða frá afhendingu.

d. Nema viðskiptavinurinn uppfylli ofangreint, verður ábyrgð skylt um galla eða magnskort útilokað.

e. Ef tilkynning er gefin í samræmi við ofangreind ákvæði, mun birgir endurgjaldslaust og innan hæfilegs tíma viðgerðar eða, að algeru mati, skipta um gallaðar vörur og bæta úr öllum magnskorti SEM VEITT ÞAÐ

i. Sýna skal að slíkir gallar hafi einungis stafað af gölluðum hönnun, framkvæmdum eða efnum birgjans,

ii. gölluðum vörum skal skilað til verksmiðju birgis til eigin skoðunar birgis á kostnað birgis og á þann hátt sem söluaðili ákveður, ef þess er krafist af seljanda (sérstaklega ef sýnishorn af vörunum, sem geymd var af seljanda, eru ekki gölluð), og

iii. sá krafa, sem krafist var, var ekki innan úrdráttarins, listaverka, gagna, efnis eða gagna sem heimildin var samþykkt af viðskiptavininum eða afhent af viðskiptavininum og

iv. hlutfall þeirra vara sem kvartað er yfir er meira en 1% af heildarfjölda afhentra eininga.

f. Að öðrum kosti við skilyrði 8e, skal birgir eiga rétt á algeru ákvörðun sinni að endurgreiða hæfilegan hluta verðs gallaða vörunnar ef slíkt verð skal þegar hafa verið greitt af viðskiptavininum til birgjans, eða, ef slíkt verð hefur ekki verið verið greiddur þannig, að létta viðskiptavini undan skyldu til að greiða það sama með útgáfu kreditbréfs í þágu viðskiptavinar að fjárhæð slíkrar hluta verðs.

g. Birgir ber ekki ábyrgð á:

i. galla sem aðeins óverulega skerða notkun vörunnar;

ii. óveruleg frávik vörunnar frá forskrift;

iii. náttúrulegt slit;

iv. tjón sem stafar af eftir tilfærslu áhættu; eða

v. vegna gallaðrar eða gáleysislegrar meðhöndlunar, óhóflegrar álags, notkunar óhentugra fylgihluta eða sérstakra ytri áhrifa sem ekki er beinlínis gert ráð fyrir að hafi áhrif á vörurnar.

h. Takmarkanir á prentefni

i. Yfirleitt er prentun dekkri en sönnunargögnin þar sem myndin er aftur upplýst af skjá tölvunnar sem hún birtist á. Ef það eru RGB og CMYK þættir í meðfylgjandi skrám er RGB þættunum breytt í CMYK í sönnunargögnum og á blaðinu getur litaskipting átt sér stað.

ii. Sönnunargögnin, sem eru gefin úr listaverkaskrám viðskiptavinarins, eru það sem á að prenta. Listaverkin eru talin vera tilbúin í lokaprentun og engin þörf er fyrir breytingar. Ef PDF sönnunin sem viðskiptavinurinn fær er ekki nákvæm endurgerð á fyrirhugaðri lokaframleiðslu verður viðskiptavinurinn að hafna sönnunargögnum. Birgir ber ekki ábyrgð á villum og / eða aðgerðaleysi þegar það hefur verið samþykkt. PDF sönnun er aðeins til staðfestingar á skipulagi og nákvæmni texta og er ekki til að meta lit. Tölvuskjáir veita hvorki litanákvæmni né rétta mynd af litagildum í listaverkum sem fylgja með. Litamunur á milli rafrænna sönnunargagna og lokaafurðarinnar mun eiga sér stað og telst ekki til framleiðslugalla.

iii. Litábyrgð er AÐEINS fáanleg með undirrituðum, samþykktu, afritun af samsvörun litatilbúnaðar, afhent og afhent á kostnað viðskiptavinarins. Ef litasamsvörun er pantað, er allt að 10% litafbrigði ekki talinn galli og er það talið viðunandi innan iðnaðarstaðla og viðmiðana.

iv. Prentefni vísar til allra miðju merkimiða, prentuðu innri ermarnar, prentaðir jakkar, innskot, niðurhalspjöld og kynningar límmiðar.

i. Ábyrgð seljanda samkvæmt þessu skilyrði skal vera að undanskilja alla aðra ábyrgð gagnvart viðskiptavininum hvort sem er samningsbundinn, skaðlegur eða á annan hátt vegna galla á vörunni eða tjóns eða tjóns á eða af völdum vörunnar. Öll önnur skilyrði, ábyrgðir, ákvæði eða aðrar yfirlýsingar, sem varða vörurnar, hvort sem þær eru tjáðar eða óbeinar, með lögum, samkvæmt almennum lögum eða á annan hátt, eru hér með undanskilnar að því marki sem lög leyfa; einkum (en án takmarkana af framangreindu) veitir birgir engin ábyrgð varðandi hæfni til tilgangs, frammistöðu, notkunar, eðlis eða gæða vöru, hvort sem þau eru tjáð eða gefið í skyn, samkvæmt lögum, samkvæmt almennum lögum eða á annan hátt. Birgir er ekki ábyrgur ef viðskiptavinurinn eða þriðji aðili framkvæmir breytingar eða viðgerðir á vörunum.

j. Birgir á rétt á að fá endurgreiddan kostnað eða tjón sem orðið hefur við athugun á kröfu viðskiptavinarins (til dæmis ferðakostnað eða flutningskostnað) ef krafan reynist réttlætanleg.

9. ÁBYRGÐ

a. Birgir ábyrgist að lokaafurðin muni ekki víkja efnislega frá prófunarpressunum.

b. Prófapressur eru alltaf til staðar með venjulegri þyngd og svörtu vinyl

c. Prófun er notuð til að meta tryggð þess að ýta á upptökuvélina.

i. Bilanir í prófunarþrýstingi sem viðskiptavinurinn finnur verða metnar og staðfestar af birganum.

ii. Gallar sem stafa af villum við skurð á skúffu, stimpilmyndun eða vínylpressun, eins og eingöngu er ákveðið af söluaðilanum, verður leiðrétt á kostnað og tímaáætlun birgjanna.

iii. Bilanir sem koma frá spilunarbúnaðinum sem viðskiptavinurinn notar er ekki tekinn til skoðunar eða leiðréttingar.

iv. Komi upp ágreiningur milli 9.c.ii og 9.c.iii verður viðskiptavininum boðið að heyra spilun á prófþrýstingi í hlustunarherbergi birgjans.

10. AÐ endurtaka stefnu

Þetta er sérsniðin framleiðsluiðnaður, svo það eru engin skil eða endurgreiðsla. Sannreynanlegir gallar, eins og skilgreindir eru af RIAA, sem finnast í prófunarpressunum, verður leiðréttur.

11. AÐGANGUR NOTKUN

Þú samþykkir að nota ekki vefsíðuna í neinum ólögmætum tilgangi eða þeim tilgangi sem er bannaður samkvæmt þessu ákvæði. Þú samþykkir að nota ekki vefsíðuna á nokkurn hátt sem gæti skaðað vefsíðuna, þjónustuna eða almenn viðskipti Moonshot Phonographs Inc. Þú samþykkir frekar að nota ekki og / eða fá aðgang að vefsíðunni:

a. Að áreita, misnota eða ógna öðrum eða brjóta á annan hátt löglegur réttur einhvers;

b. Að brjóta gegn hugverkarétti okkar eða þriðja aðila;

c. Að hlaða upp eða dreifa á annan hátt tölvuvírusum eða öðrum hugbúnaði sem getur skemmt eign annars

d. Að framkvæma svik;

e. Að taka þátt í eða búa til ólögmæt fjárhættuspil, getraun eða pýramídakerfi;

f. Að birta eða dreifa einhverju ruddalegu eða ærumeiðandi efni;

g. Að birta eða dreifa efni sem hvetur til ofbeldis, haturs eða mismununar gagnvart hverjum hópi;

h. Að safna upplýsingum um aðra með ólögmætum hætti.

12. Vernd einkalífs

Með notkun þinni á vefsíðunni geturðu veitt okkur ákveðnar upplýsingar. Með því að nota vefsíðuna heimilarðu okkur að nota upplýsingar þínar í Kanada og hverju öðru landi þar sem við getum starfað. Þegar þú skráir þig fyrir reikning veitir þú okkur gilt netfang og gætir veitt okkur frekari upplýsingar, svo sem nafn þitt og / eða greiðsluupplýsingar. Það fer eftir því hvernig þú notar vefsíðuna okkar, við gætum líka fengið upplýsingar frá ytri forritum sem þú notar til að fá aðgang að vefsíðunni okkar, eða við fáum upplýsingar í gegnum ýmsa veftækni, svo sem smákökur, annálsskrár, hreinsaðar gifs, vefsvæði eða aðra. Við notum upplýsingarnar sem safnað er frá þér til að tryggja áframhaldandi góða reynslu þína á vefsíðu okkar, meðal annars með tölvupóstsamskiptum. Við gætum líka fylgst með ákveðnum óbeinum upplýsingum sem berast til að bæta markaðsfræði og greiningar og við getum unnið með þriðja aðila. Ef þú vilt slökkva á aðgangi okkar að öllum óbeinum upplýsingum sem við fáum um notkun ýmissa tækni gætirðu valið að slökkva á smákökum í vafranum þínum. Vinsamlegast hafðu í huga að við munum enn fá upplýsingar um þig sem þú gafst upp, svo sem netfangið þitt.

13. Aftur á móti verkfræði og öryggi

Þú mátt ekki gera neina af eftirfarandi aðgerðum:

a. Afturverkfræðingur, eða reyndu að snúa verkfræðingi eða taka í sundur hvaða kóða eða hugbúnað sem er frá eða á vefsíðunni;

b. Brjóta gegn öryggi vefsíðunnar með öllum óviðkomandi aðgangi, sniðgangi dulkóðunar eða annarra öryggistækja, gagnavinnslu eða truflun á hýsingaraðila, notendum eða netkerfum.

14. GJÖFT tap

Við erum ekki ábyrg fyrir öryggi reiknings þíns eða innihalds. Notkun þín á vefsíðunni er á eigin ábyrgð.

15. Tjónabætur

Þú verndar og bætir Moonshot Phonographs Inc. og einhverju hlutdeildarfélaga þess og heldur okkur skaðlausum gagnvart öllum og öllum lagalegum kröfum og kröfum, þ.mt hæfilegum lögmannslaunum, sem geta stafað af eða tengjast notkun þinni eða misnotkun á vefsíðunni, broti þínu á þessum Skilmálar eða framkoma þín eða aðgerðir. Við munum velja okkar eigin lögfræðiráðgjafa og gætum tekið þátt í eigin vörn, ef við viljum gera það.

16. SERVICE truflanir

Við gætum þurft að trufla aðgang þinn að vefsíðunni til að framkvæma viðhalds- eða neyðarþjónustu á áætlun eða án skipulags. Þú samþykkir að aðgangur þinn að vefsíðunni gæti haft áhrif á óvæntan tíma eða óviðráðanlegan tíma í miðbæ, af einhverjum ástæðum, en að við berum enga ábyrgð á tjóni eða tapi sem stafar af slíkum niður í miðbæ.

17. Uppsögn reiknings

Við getum, að eigin vild, lokað, takmarkað eða slitið reikningi þínum og notkun þinni á vefsíðunni, gildi hvenær sem er án fyrirvara fyrir þig af einhverjum ástæðum, þar með talið vegna þess að rekstur eða skilvirkni vefsíðunnar eða okkar eða þriðja aðila búnaður eða net er skert vegna notkunar þinnar á vefsíðunni, einhver upphæð er gjaldfallin frá þér til okkar, við höfum fengið kvörtun frá þriðja aðila sem snýr að notkun þinni eða misnotkun á vefsíðunni, eða þú hefur verið eða brýtur í bága við einhverja skilmálar eða skilyrði þessara skilmála. Við berum enga ábyrgð á því að tilkynna þriðja aðila, þ.mt þriðja aðila sem veita þjónustu, varning eða upplýsingar, um stöðvun, takmörkun eða uppsögn á aðgangi þínum að vefsíðunni.

18. ENGIN ÁBYRGÐ

Notkun þín á vefsíðunni er eingöngu á þinni ábyrgð og öll þjónusta sem okkur er veitt er eins og er. Við höfnum frá öllum tjáðum eða óbeinum ábyrgðum af einhverju tagi, þar með talið, en ekki takmarkað við, sem gefin er ábyrgð á hæfni fyrir tiltekinn tilgang og óbeina ábyrgð á söluhæfni. Við ábyrgjumst ekki að vefsíðan uppfylli þarfir þínar eða að vefsíðan verði samfelld, villulaus eða örugg. Við ábyrgjumst ekki heldur neinar ábyrgðir varðandi áreiðanleika eða nákvæmni upplýsinga á vefsíðunni eða fengnar í gegnum þjónustuna. Allur skaði sem kann að verða á þér, í gegnum tölvukerfið þitt, eða vegna taps á gögnum þínum vegna notkunar þinnar, er alfarið á þína ábyrgð og við berum ekki ábyrgð á slíku tjóni eða tapi.

19. AÐFERÐ

Til viðbótar þessum skilmálum og skilmálum hefur þessi vefsíða persónuverndarstefnu sem lýsir því hvernig persónulegum gögnum þínum er safnað og hvernig fótspor eru notuð á vefsíðunni. Fyrir frekari upplýsingar, getur þú vísað til persónuverndarstefnu okkar, sem þú getur fundið á eftirfarandi heimilisfangi: https: //moonshotphonographs.com/ privacy. Með því að nota eða vafra á þessari vefsíðu, staðfestir þú einnig að þú hefur lesið Privacy Policy okkar.

20. Takmörkun á ábyrgð

a. Við berum ekki ábyrgð á tjóni sem kann að verða á þér vegna notkunar þinnar á vefsíðunni eða vörunum, að því marki sem lög leyfa. Hámarksábyrgð Moonshot Phonographs Inc. sem stafar af notkun þinni á vefsíðunni er takmörkuð við það meira en eitt hundrað ($ 100) kanadískar dollarar. Þetta á við um allar kröfur þínar, þar með talið, en ekki takmarkað við, tapaðan hagnað eða tekjur, afleiðingar eða refsitjón, vanrækslu, stranga ábyrgð, svik eða hvers konar tegundir.

b. Sama hver orsök hans er, þá skal birgir ekki vera ábyrgur undir neinum kringumstæðum (i) fyrir tap á hagnaði, viðskiptum, framleiðslu, samningum, tekjum, notkun búnaðar, raforkukerfi, upplýsingum og gögnum, eða fyrirséðum sparnaði eða kostnaði við keypt eða endurnýjað völd, eða greiðsla vaxta og fjármögnunarkostnaðar, eða eyðingu viðskiptavildar, eða (ii) vegna hvers kyns sérstaks, refsiverðs, óbeins eða afleidds tjóns af neinu tagi.